Wiktoria Kutz

Wiktoria Kutz

Jest absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS. Po uzyskaniu dyplomu odbyła wiele szkoleń oraz warsztatów z zakresu psychoterapii. Posiada dyplom ukończenia 4- letniego Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje w podejściu psychodynamicznym. Swoją wiedzę na bieżąco poszerza na licznych kursach, seminariach i konferencjach z zakresu psychoterapii i psychiatrii.

Pracuje z osobami dorosłymi z doświadczeniem psychozy, stanów depresyjnych i lękowych, oraz z osobami z zaburzeniami osobowości. Pomaga również osobom w kryzysie życiowym, DDA, LGBT. Pracuje również w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim, gdzie przez lata prowadziła psychoterapię indywidualną oraz grupową. Obecnie kieruje pracą zespołów pracujących w ramach europejskiego projektu polegającego na koordynacji procesu zdrowienia. Oprócz pracy klinicznej i terapeutycznej jest nauczycielem akademickim pracującym dla Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest pomysłodawcą oraz fundatorem Fundacji ProAlteri, która powstała z myślą o młodych osobach doświadczających stanów psychotycznych i ich bliskich.

W Naszej klinice zajmuje się:

  • konsultacjami psychologicznymi
  • psychoterapią indywidualną
  • psychological consultation in english