Maria Jędrzejewska

Maria Jędrzejewska

Psycholog, psychotraumatolog, seksuolog. Specjalizuje się w terapii osób po doświadczeniach traumatycznych. Zarówno we wczesnych interwencjach, jak w przypadku długofalowych konsekwencji traumy. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu objawów PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzeń lękowych (nerwicowych) i depresyjnych, dolegliwości bólowych, dysfunkcji seksualnych oraz trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Prowadzi terapię krótko- i długoterminową. Obecnie uczestniczy w 4-letnim Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji – w nurcie psychodynamicznym. Cyklicznie bierze udział w szkoleniach terapeutycznych prowadzonych przez międzynarodowych trenerów akredytowanych przez EMDR Europe oraz EMDR International Association. Jest nauczycielem akademickim. Prowadzi zajęcia z zakresu zdrowia psychicznego, psychopatologii oraz seksuologii dla studentów psychologii i medycyny. Doświadczenie kliniczne zdobywała na stażach w oddziałach psychiatrycznych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Szpitala Bródnowskiego oraz w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie. Jest biegłą sądową w zakresie psychotraumatologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej oraz Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

W Naszej klinice prowadzi:

  • konsultacje psychologiczne
  • konsultacje seksuologiczne
  • terapia indywidualna