Lek. Kajetan Korzeniewski

Lek. Kajetan Korzeniewski

Absolwent wydziału lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, lekarz specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii osób dorosłych. Obecnie pracuje w Oddziale Klinicznym Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku w oddziałach: ogólnopsychiatrycznym, rehabilitacji psychiatrycznej, detoksykacji i leczenia uzależnień od alkoholu.

Zajmuję się diagnozą i leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń lękowych, zaburzeń psychicznych u pacjentów w wieku podeszłym, uzależnień, zaburzeń nerwicowych. Konsultuje również pacjentów z całej Warszawy na dyżurach całodobowych. W pracy z pacjentem stara się wykorzystywać równolegle pozafarmakologiczne metody terapii – psychoterapię.

Obecnie jest również w trakcie czteroletniego akredytowanego przez PTP szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum.