Psychoterapia rodzinna

PSYCHOTERAPI RODZINNA

W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Koszykowa znajdziecie Państwo pomoc i wsparcie naszych psychoterapeutów rodzinnych.

Psychoterapia rodzinna jest formą oddziaływania psychologicznego pozwalająca na rozwiązanie problemów wynikających z kryzysów w której znalazła się rodzina.

Terapia rodzinna opiera się na założeniu systemu naczyń powiązanych, w którym każdy problem jednego członka rodzinny ma wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, co w konsekwencji prowadzi do powstania konfliktów i nieporozumień.

Terapia rodzinna dedykowana jest w sytuacji, gdy rodzina własnymi możliwościami nie jest wstanie poradzić sobie z kryzysem, przez co konflikt się nasila, dochodzi do częstych kłótni, osłabienia więzi.

Celem terapii rodzinnej jest zaangażowanie w proces wszystkich członków rodziny, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Strategie dobierane są w sposób indywidualny, w taki sposób, aby były one możliwe do przetworzenia przez każdego członka rodziny. Dzięki temu dążymy do lepszego zrozumienia emocji, komunikacji oraz identyfikowania wzajemnych potrzeb, jednocześnie nabywając umiejętności radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w relacji zarówno tu i teraz jak i z kryzysami mogącymi wystąpić w przyszłości.

W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Koszykowa sesja psychoterapii rodzinnej, trwa od 60 do 90 minut  i jest prowadzona przez psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu terapii rodzinnej, stosujący się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów.