Psychoterapia Par

PSYCHOTERAPIA PAR

W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Koszykowa znajdziecie Państwo pomoc i wsparcie naszych terapeutów par.

Najczęściej pary zgłaszają się po pomoc w sytuacji silnego kryzysu więzi emocjonalnej, mogącego pojawić się na każdym etapie funkcjonowania relacji. Terapia par ma na celu użycie wszelkich form wsparcia terapeutycznego mającego na celu poprawę komunikacji osób będących w kryzysie, które mają na celu osiągnięcie satysfakcjonującej relacji.

Aby to osiągnąć psychoterapeuta konfrontuje współmałżonków z indywidualnymi potrzebami, problemami zewnętrznymi, oraz oczekiwaniami jakie posiadają wobec siebie i innych. Każda relacja charakteryzuje się swoją dynamiką na przestrzeni życia.

Terapia par prowadzona jest w taki sposób aby dopasować strategie do potrzeb oraz charakteru relacji.

Dzięki temu dążymy do lepszego zrozumienia emocji, komunikacji oraz identyfikowania wzajemnych potrzeb, jednocześnie nabywając umiejętności radzenia sobie z problemami pojawiającymi się w relacji zarówno tu i teraz jak i z kryzysami mogącymi wystąpić w przyszłości.

W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Koszykowa sesja psychoterapii trwa od 60 do 90 minut i jest prowadzona przez psychoterapeutów par z wieloletnim doświadczeniem, stosujący się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów.