Psychoterapia dorosłych

PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH

Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Koszykowa, to profesjonalne miejsce, w której skorzystacie Państwo z pomocy psychoterapeutycznej, zarówno indywidualnej, jak i grupowej.

Psychoterapia osób dorosłych, polega na indywidualnym lub grupowym działaniu mającym na celu dążenie do poprawy funkcjonowania pacjenta.

Najczęściej pomocy psychologicznej poszukujmy w silnym kryzysie, będąc w dużym dyskomforcie psychofizycznym. Psychoterapia osób dorosłych polega na postawieniu diagnozy, wyznaczeniu celu terapii oraz określeniu efektywnych oddziaływań terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania osoby zgłaszającej się.

Sesja terapii indywidualnej dorosłych , to regularne spotkania z jednym psychoterapeutą pracującym w danym nurcie psychoterapeutycznym.  Częstotliwość spotkań zależna jest od problemu, z którym zgłasza się pacjent, na ogół jednak odbywają się raz w tygodniu. Czas trwania psychoterapii zależna jest od wielu czynników. Przede wszystkim nurtu w jakim prowadzona jest psychoterapia oraz specyfiki problemów z jakim zgłasza się klient.

Pierwsze spotkania , mają charakter diagnostyczny. Skupiają się na poznaniu aktualnej sytuacji,  poznanie problemów utrudniających funkcjonowanie oraz ustaleniu wspólnych celów terapii, które mają w sposób precyzyjny określić kierunek zmian oraz pomóc psychoterapeucie na dobór metod poprawiających funkcjonowanie pacjenta.

W Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Koszykowa sesja psychoterapii trwa 50 minut i jest prowadzona przez psychoterapeutów z wieloletnim doświadczeniem, stosujący się do Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologów.