Agnieszka Głukowska – Sobol

Agnieszka Głukowska – Sobol

Jest absolwentką psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi prowadząc terapię indywidualną i grupową.
Podczas terapii par i rodzin towarzyszy pacjentom w przezwyciężaniu życiowych trudności.
Terapię prowadzi w podejściu poznawczo-behawioralnym, wierzy w to, że każde zachowanie ma jakąś przyczynę, a nasze życie zależy od tego jakie znaczenie nadamy poszczególnym wydarzeniom i sytuacjom.
Celem prowadzonej przez nią terapii jest poznanie i odkrycie mechanizmów powodujących dyskomfort pacjenta i znalezienie odpowiednich narzędzi do poradzenia sobie z nim.
Specjalizuje się w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia lękowe, wahania nastroju czy zmagającymi się z trudnościami w obszarze relacji z innymi ludźmi. Wspiera osoby, które znalazły się w kryzysie, mają trudności adaptacyjne, doświadczają skutków zaniżonego poczucia własnej wartości. Jest analitykiem zachowania i terapeutą behawioralnym pracującym również z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z całościowymi zaburzeniami nastroju, nadpobudliwością oraz innymi trudnościami szkolnymi. Diagnozuje dzieci, młodzież i dorosłych, między innymi w obszarze funkcjonowania intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego, całościowych zaburzeń rozwojowych (autyzm i Zespół Aspergera), specyficznych trudności w nauce (dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii) i innych. Pomaga rodzicom w problemach i trudnościach wychowawczych, a partnerom i rodzinom w zrozumieniu innego punktu widzenia oraz skutecznej komunikacji. Wspiera swoich pacjentów w treningach koncentracji i uwagi EEG-Biofeedback.

W Naszej klinice zajmuje się:

  • konsultacjami psychologicznymi
  • psychoterapią indywidualną
  • psychoterapią dzieci i młodzieży
  • psychoterapią par
  • psychoterapią rodzinną