Aneta Ceglińska

Aneta Ceglińska

Aneta Ceglińska Psycholog, Socjolog, Psychoterapeuta. Uczestnik 4,5
letniej szkoły psychoterapii poznawczo – behawioralnej rekomendowanej
przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej,
przygotowywującej do uzyskania certyfikatu PTTPB. Ukończyła także
pierwszy stopień szkolenia z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
w ośrodku posiadającym rekomendację Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego. Certyfkowany Trener Umiejętności Społecznych (TUS) i
Mediator Rodzinny. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii
Poznawczej i Behawioralnej.  W pracy wykorzystuje także elementy
terapii schematów oraz Terapii Akceptacji i Zaangażowania. Stale
podnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Pracuje pod stałą superwizją u
certyfikowanego superwizora PTTPB.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Fundacji Terapeutycznej, w Szkole
TUS Przystani Psychologicznej i Szkole w Chmurze, a także w prywatnym
gabinecie psychoterapeutycznym.

Pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi od lat 6.

W terapii indywidualnej osób dorosłych pracuje z osobami znajdującymi
się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającymi trudności w
relacjach, zaburzeń lękowych, depresji, obniżonego poczucia własnej
wartości, bezsenności, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych(OCD), fobii
prostych, ADHD, trudności w regulacji emocji.

Wspiera dzieci i młodzież w terapii indywidualnej w zakresie regulacji
emocji, samooceny, umiejętności interpersonalnych, zaburzeń lękowych,
zaburzeń zachowania, samookaleczeń, depresji,  a także w trakcie
sytuacji rozwodu rodziców. Ponadto pracuje z dziećmi i młodzieżą z
ADHD i zaburzeniami ze spektrum Autyzmu(Zespołem Aspergera).