Karolina Poluszczyk

Karolina Poluszczyk

Karolina Poluszczyk psychoterapeutka. Uczestniczka 4-letniego Studium psychoterapii indywidualnej w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodka spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Bierze udział w dwuletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii par i rodzin organizowanym również przez Laboratorium Psychoedukacji.

Doświadczenie kliniczne zbierała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Diagnostycznym Oddziale Zamkniętym oraz w Samodzielnym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała w NZOZ Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS.

Kierowała zespołem terapeutycznym ośrodka fundacji specjalizującym się w pomocy psychologicznej osobom w żałobie i stracie.

Pracuje z parami oraz indywidualnie z pacjentami, którzy borykają się z:

zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości, zaburzeniami odżywiania, chorobą afektywną dwubiegunową oraz w kryzysie lub trudnej żałobie.

Czynnie uczestniczy w konferencjach psychoterapeutycznych.

Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów w nurcie psychodynamicznym.