Karolina Poluszczyk

Karolina Poluszczyk

Karolina Poluszczyk psychoterapeutka w trakcie szkolenia na Studium Psychoterapii przy Laboratorium Psychoedukacji (ostatni rok szkolenia). Absolwentka podyplomowych studiów z Psychologii Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. W trakcie specjalizacji z zakresu terapii par i rodzin. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi, cierpiącymi z powodu zaburzeń lękowych (nerwicowych) i depresyjnych oraz doświadczajacymi trudności w funkcjonowaniu społecznym i emocjonalnym. Pracuje w nurcie psychodynamicznym.

Współpracowała z Fundacją  zajmujacą się wsaprciem dla osób będących w żałobie. Tam też szkoliła się w tym zakresie. Odbyła 3 letni staż w NZOZ Ośrodku Zdrowia Psychicznego i Problemów Rodzinnych SYNAPSIS, prowadząc indywidualne terapie dla Seniorów. Współpracowała z Fundacją wspierającą dzieci na oddziałach psychiatrycznych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz w Samodzielnym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym.

Doświadczenie kliniczne zbierała w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Diagnostycznym Oddziale Zamkniętym.

Czynnie uczestniczy w konferencjach psychoterapeutycznych. Pracuje pod stałą superwizją certyfikowanych superwizorów w nurcie psychodynamicznym.