Katarzyna Mikulska

Katarzyna Mikulska

Psycholog, Psychoterapeutka w trakcie szkolenia 4-letniego Studium Psychoterapii Indywidualnej i Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji, ośrodka spełniającego wymogi Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (ostatni rok szkolenia). Absolwentka Studiów Podyplomowych z zakresu Psychologii Zarządzania Personelem na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji KUL.

Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w ośrodkach zdrowia, jednostkach pomocy społecznej oraz Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego udzielając pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu, rozstania, żałoby. Doświadczenie kliniczne zdobywała m.in. w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami pracującymi w biznesie.

Pracuje w nurcie psychodynamicznym pod stałą superwizją certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizorów.

 

Mama dwójki dzieci.