Kasper Sipowicz

Kasper Sipowicz

Dr n. hum. Kasper Sipowicz – psychoterapeuta pracujący w integralnym nurcie noo-psychoterapii (logoterapii), czyli tzw. trzeciej Szkoły Wiedeńskiej założonej przez Viktora E. Frankla. Zawodowo związany z II Kliniką Psychiatryczną Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Wykładowca akademicki, autor i współautor kilku monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-psychosomatyki.

W Naszej klinice prowadzi:

  • konsultacje psychologiczne