Marlena Podlecka

Marlena Podlecka

Psychoterapeutka pracująca w integratywnym nurcie noo-psychoterapii (logoterapii), będącej psychoterapią skoncentrowaną na sensie życia. Certyfikowana przez Institute of Biofeedback and Noo-psychosomatic (ośrodek akredytowany przez Viktor Frankl Institut oraz International Association of Logotherapy and Existential Analysis). Zawodowo związana z Kliniką Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie pracuje zarówno terapeutycznie, jak i naukowo. Współautorka kilkunastu artykułów naukowych oraz kilku rozdziałów w monografiach naukowych. Obecnie w trakcie przygotowywania pracy doktorskiej z zakresu nauk medycznych. Członkini Polskiego Towarzystwa Logoterapii i Noo-psychosomatyki.

Specjalizuje się w terapii osób doświadczających pustki egzystencjalnej, lęku egzystencjalnego, braku poczucia sensu życia.

W Naszej klinice prowadzi:

  • konsultacje psychologiczne