Lek. Michał Ring

Lek. Michał Ring

Ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w 2016 roku . W latach 2015-2016 w ramach stypendiów europejskich studiował medycynę na włoskich uniwersytetach- Università degli Studi di Napoli Federico II oraz Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Od 2017 roku odbywa rezydenturę z psychiatrii ogólnej w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica” oraz liczne staże i kursy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pracuje też w Psychiatrycznej Szpitalnej Izbie Przyjęć konsultując ostre przypadki zaburzeń i chorób psychicznych. Od 2017 roku zdobywa doświadczenie jako lekarz ogólny pracując w stołecznych przychodniach , gdyż w swojej pracy klinicznej stara się przede wszystkim patrzeć na pacjenta holistycznie, nie lekceważąc współistniejących do zaburzeń psychicznych chorób somatycznych. To właśnie spotkania różnych gałęzi medycyny są przedmiotem zainteresowań naukowych i pracy doktorskiej lekarza. Specjalizuje się w leczeniu zaburzeń afektywnych (depresji, zaburzeń afektywnych dwubiegunowych, zaburzeń nastroju wywołanych substancjami), zaburzeń lękowych, zaburzeń snu, psychozach endogennych ( zwłaszcza schizofrenii) oraz wywołanych substancjami egzogennymi (narkotykami, alkoholem, etc.), uzależnieniach, otępieniach oraz zaburzeniach psychicznych w chorobach przewlekłych. Doktor Ring konsultuje pacjentów również w języku włoskim.

W Naszej klinice prowadzi:

  • Konsultacje psychiatryczne dorosłych
  • Konsultacje psychiatryczne w języku polskim
  • Konsultacjami psychiatryczne w języku włoskim