Wiktoria Pietrzyk

Wiktoria Pietrzyk

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia (ostatni rok ) w Instytucie Poznawczym w Warszawie, posiadającym akredytację Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej.

Dotychczasowe doświadczenie zdobywałam między innymi:

  • w prywatnej praktyce (od 3 lat),
  • w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie (1,5 roku),
  • na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym w Szpitalu Wolskim w Warszawie
  • w Akademickim Ośrodku Psychoterapii Uniwersytetu Warszawskiego
  • jako psycholog wojskowy – konsultant dowódcy ds. profilaktyki psychologicznej
    w Regionalnym Centrum Informatyki w Warszawie,
  • jako psycholog szkolny.

Studia psychologiczne ze specjalizacją „psychoterapia – psychologia kliniczna dorosłych” ukończyłam na Uniwersytecie Warszawskim.

Posiadam doświadczenie w pracy z nieadaptacyjnym i nadmiernym lękiem,

(w tym m.in.: lękiem społecznym, lękiem napadowym/panicznym, zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym, zespołem lęku uogólnionego, nadmiernym martwieniem się), perfekcjonizmem, zaburzeniami nastroju (w tym depresją), trudnościami wynikającymi
z ciężkich doświadczeń życiowych, oraz zaburzeniami osobowości.

W pracy cenię profesjonalizm, etykę oraz otwartość na drugiego człowieka.

Przykładam dużą uwagę do stworzenia bezpiecznej atmosfery podczas współpracy terapeutycznej. Bardzo ważne jest dla mnie elastyczne dostosowywanie technik terapeutycznych do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez uczestniczenie w kursach i warsztatach oraz zgłębianie literatury naukowej.

Pracuję z dorosłymi oraz młodzieżą od 14 roku życia.

Swoją pracę poddaję stałej superwizji.